Lista tematów: Java zadania
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"41077":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"41077":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"41077":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Masz pytanie? Zadaj je na Forum

Zadanie

Napisz program który zaprezentuje na ekranie stałą π = 3,14…  z dokładnością do 10 miejsc po przecinku. Możesz użyć biblioteki Math do pobrania wartości liczby π.

Pomoc:

Formatowanie tekstu

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.