Zadanie

Napisz program który zaprezentuje na ekranie stałą π = 3,14…  z dokładnością do 10 miejsc po przecinku. Możesz użyć biblioteki Math do pobrania wartości liczby π.

Pomoc:

Formatowanie tekstu

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.