20 grudnia, 2021

Zapomniałem dodać informację że miałem możliwość zamieścić gościnnie artykuł na portalu Bulldogjobs. Jest na temat oczywiście Javy i moja argumentacja ze przez jeszcze jakieś czas nie ma co się martwić że straciła na aktualności. Zapraszam do artykułu tutaj.

Wiecej

13 grudnia, 2020

Teraz zapoznamy sie z metodami statycznymi inaczej mówiąc metodami klasowymi. Poznamy jak je tworzyć oraz kiedy je używać. Zwrócę dodatkowo uwagę jakie mogą być podstawowe błędy podczas korzystania z metod statycznych.

Wiecej

30 listopada, 2020

Statyczność jest związana z prototypem obiektu czyli klasą. W Javie istnieje słowo kluczowe static które może być zastosowane do zmiennych, metod, bloków kodu oraz do klas. Jeśli zmienna jest statyczna oznacza to że należy do klasy a nie do instancji klasy. Zmienna statyczna jest częścią wspólną lub cechą ogólną w klasie. Takie zmienne są wczytywane

Wiecej

30 listopada, 2020

Bloki inicjalizacyjne są używane do inicjalizacji pól obiektu. Są uruchamiane za każdym razem kiedy obiekt jest tworzony. Inicjalizacja zmiennych czy też pól w obiekcie może być wykonana bezpośrednio (poprzez operator przypisania), ale w przypadku kiedy chcemy wykonać więcej operacji możemy użyć bloków inicjalizacyjnych.

Wiecej