Statyczność jest związana z prototypem obiektu czyli klasą. W Javie istnieje słowo kluczowe static które może być zastosowane do zmiennych, metod, bloków kodu oraz do klas. Jeśli zmienna jest statyczna oznacza to że należy do klasy a nie do instancji klasy. Zmienna statyczna jest częścią wspólną lub cechą ogólną w klasie. Takie zmienne są wczytywane do pamięci tylko raz podczas wczytywania klasy do wirtualnej maszyny Javy (JVM), inaczej niż dzieje się to w zmiennych instancji obiektu, które są definiowane za każdym razem gdy powstaje obiekt.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.