Lista tematów: Java podstawy
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"41077":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"41077":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"41077":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Masz pytanie? Zadaj je na Forum

Statyczność jest związana z prototypem obiektu czyli klasą. W Javie istnieje słowo kluczowe static które może być zastosowane do zmiennych, metod, bloków kodu oraz do klas. Jeśli zmienna jest statyczna oznacza to że należy do klasy a nie do instancji klasy. Zmienna statyczna jest częścią wspólną lub cechą ogólną w klasie. Takie zmienne są wczytywane do pamięci tylko raz podczas wczytywania klasy do wirtualnej maszyny Javy (JVM), inaczej niż dzieje się to w zmiennych instancji obiektu, które są definiowane za każdym razem gdy powstaje obiekt.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.