Teraz zapoznamy sie z metodami statycznymi inaczej mówiąc metodami klasowymi. Poznamy jak je tworzyć ...

Więcej

Statyczność jest związana z prototypem obiektu czyli klasą. W Javie istnieje słowo kluczowe static ...

Więcej

Bloki inicjalizacyjne są używane do inicjalizacji pól obiektu. Są uruchamiane za każdym razem kiedy ...

Więcej

Poznamy modyfikatory widoczności czy też bardziej poprawnie modyfikatory dostępu ang. access modifiers które definiują ...

Więcej

Zanim przejdziemy do modyfikatorów widoczności o których kilkakrotnie wspominałem – potrzebujemy zapoznać się z ...

Więcej