Bloki inicjalizacyjne są używane do inicjalizacji pól obiektu. Są uruchamiane za każdym razem kiedy obiekt jest tworzony. Inicjalizacja zmiennych czy też pól w obiekcie może być wykonana bezpośrednio (poprzez operator przypisania), ale w przypadku kiedy chcemy wykonać więcej operacji możemy użyć bloków inicjalizacyjnych.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.