Poznamy modyfikatory widoczności czy też bardziej poprawnie modyfikatory dostępu ang. access modifiers które definiują widoczność klas, konstruktorów, metod oraz pól w klasie. Wyróżniamy typy modyfikatorów: private – widoczność tylko w klasie, default – widoczność w pakiecie, protected – widoczność w pakiecie oraz w klasach dziedziczących, public – widoczność z każdego miejsca w kodzie.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.