Lista tematów: Java zadania
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"41077":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"41077":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"41077":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Masz pytanie? Zadaj je na Forum

Zadanie

Napisz program który zamieni temperaturę podaną w stopniach  Celsjusza na stopnie w skali Fahrenheita. Stopnie Fahrenheita = 1.8 * stopnie Celsjusza + 32.0 . Postaraj się sformatować wynik w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku.

Pomoc:

Typy prymitywne

Struktura funkcji 

Formatowanie tekstu

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.