Zadanie

Napisz program który zamieni temperaturę podaną w stopniach  Celsjusza na stopnie w skali Fahrenheita. Stopnie Fahrenheita = 1.8 * stopnie Celsjusza + 32.0 . Postaraj się sformatować wynik w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku.

Pomoc:

Typy prymitywne

Struktura funkcji 

Formatowanie tekstu

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.