Zadanie

Napisz program który obliczy potęgę  liczby podanej przez użytkownika.  Wartość potęgi również poda użytkownik. Wyniki zaprezentuj na konsoli. Pamiętaj że potęga liczby może mieć ujemną wartość np. 2 do potęgi 3 to 8, natomiast 2 do potęgi -3 to 0.125.  Staraj się napisać program samodzielnie bez korzystania z biblioteki matematycznej Math.

Pomoc:

Typy prymitywne

Operatory przypisania i arytmetyczne 

Pętla for

Pętla while

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.