Lista tematów: Java zadania
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"41077":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"41077":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"41077":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Masz pytanie? Zadaj je na Forum

Zadanie

Napisz program który obliczy potęgę  liczby podanej przez użytkownika.  Wartość potęgi również poda użytkownik. Wyniki zaprezentuj na konsoli. Pamiętaj że potęga liczby może mieć ujemną wartość np. 2 do potęgi 3 to 8, natomiast 2 do potęgi -3 to 0.125.  Staraj się napisać program samodzielnie bez korzystania z biblioteki matematycznej Math.

Pomoc:

Typy prymitywne

Operatory przypisania i arytmetyczne 

Pętla for

Pętla while

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.