Poznasz operator przypisania = oraz gamę operatorów arytmetycznych lub inaczej matematycznych.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.