Lista tematów: Java zadania
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"41077":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"41077":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"41077":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Masz pytanie? Zadaj je na Forum

Zadanie

Napisz program który obliczy współczynnik BMI (body mass index) na podstawie wagi (kg) i wzrostu (m) podanego przez użytkownika wg. wzoru: waga / (wzrost do kwadratu). Następnie program ma zinterpretować wynik według reguł:  

  • poniżej 18,5 – niedowaga
  • 18,5 – 24.99 – waga prawidłowa
  • powyżej 24,99 – nadwaga

Pomoc:

Typy prymitywne

Operatory relacyjne i logiczne

Instrukcje warunkowe: if, else, if else

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.