Poznasz operatory <, >,<=,>=,==,!=, i &&, lub ||, zaprzeczenia !. Poznasz trójargumentowy operator ?: . Zapoznasz się również z operatorem inkrementacji (++) oraz dekrementacji (–).

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.