Zadanie

Napisz program który obliczy wysokość raty za zakupiony sprzęt. Od użytkownika należy pobrać informację o cenie zakupionego towaru oraz jaka liczba rat go interesuje. Cena towaru może się wahać od 500 PLN do 5000 PLN. Natomiast raty są w zakresie od 4 do 36. Wysokość oprocentowania raty jest uzależniona od liczy rat oraz ceny towaru.

Oprocentowanie roczne dla rat wynosi:

  • od 4 do 12  oprocentowanie wynosi 5%
  • od 13 do 24 oprocentowanie wynosi 7.5%
  • od 25 do 36 oprocentowanie wynosi 10%

Dla droższych towarów istnieje obniżenie odsetek za raty kredytu proporcjonalnie: 0.5 % od każdego pełnego tysiąca wydanego na zakup towaru. Rata miesięczna zawiera część kosztu towaru plus odsetki od kredytu (pomniejszone odpowiednio zniżkę dla droższych towarów). Program powinien przeprowadzić odpowiednie walidacje danych wejściowych oraz odpowiednio ponowić próbę pobrania informacji od użytkownika jeśli wystąpi błąd.

Pomoc:

Typy prymitywne

Operatory relacyjne i logiczne

Pętla do while

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.