Zadanie

Napisz program który pobierze od użytkownika 5 liczb i wypisze na ekran liczbę najmniejszą oraz największą spośród nich.

Pomoc:

Typy prymitywne

Operatory relacyjne i logiczne

Pętla for

Pętla while

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.