Stworzymy pierwsze klasy. Następnie utworzymy pierwsze instancje nowo stworzonych klas. Dowiesz się co to jest typ referencji oraz referencja. Spróbujemy zrozumieć fakt że referencja wskazuje na konkretne wystąpienie klasy czyli utworzony obiekt. Zobaczymy czy referencja może przyjmować różne typy obiektów i czy można nadpisywać referencje nowymi instancjami tego samego obiektu.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.