Przeciążanie nazw funkcji (ang. method overloading) jest to używanie tej samej nazwy funkcji ale z innymi typami parametrów lub z inną liczbą parametrów.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.