Przyjrzymy się często używanym metodom na String. Będziemy porównywać łańcuchy tekstu przy użyciu equals oraz equalsIgnoreCase. Poznamy kolejny sposób łączenia Stringów przy użyciu metody concat czyli konkatenacji. Będziemy pobierać fragmenty ze Stringa przy użyciu metody substring. Jest ona pomocna przy wydzielaniu mniejszych łańcuchów tekstu. Przypomnimy sobie metodę length – długość tekstu String. Zobaczymy jak pisać tekst dużymi lub małymi literami: odpowiednio toUpperCase i to LowerCase. Oraz będziemy czyścić z „białych znaków” (np. spacji, tabulacji) początek oraz koniec tekstu przy użyciu funkcji trim. Będziemy sprawdzać czy tekst zawiera fragment innego tekstu na początku lub swoim końcu: metody startsWith i endsWith. Trochę tego się uzbierało ale to nie koniec bo poznamy również metodę charAt która pobiera znak o danym indeksie. Na koniec poznamy metodę valueOf która potrafi przekształcić typy prymitywne do ciągu tekstu.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.