Zapoznamy się z ideą przetrzymywania wielu elementów w jednej zmiennej – w tym przypadku tablice. Poznamy jak deklarować tablice. Dowiesz się jak inicjalizować tablice przy użyciu klamer oraz przy użyciu słowa new. Dowiesz się jak przypisywać poszczególnym elementom tablicy wartości oraz dowiesz się jak czytać odpowiednie elementy z tablicy i je używać. Poznasz jak dowiedzieć się ile elementów ma tablica. Poćwiczymy prace z tablicami oraz pętlami wypisując wszystkie elementy tablicy. Dowiesz się także o nowej wersji pętli for przeznaczonej specjalnie dla tablic: pętli for each czy też enhanced for. Przy okazji poznasz 2 błędy kiedy mogą przydarzyć się przy pracy z tablicami: ArrayIndexOutOfBoundsException oraz variable zmienna might not have been initialized.

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.