Lista tematów: Java zadania
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"41077":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"41077":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"41077":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Masz pytanie? Zadaj je na Forum

Zadanie

Napisz program który obliczy podatek dochodowy dla osoby fizycznej. Aplikacja ma pobrać od użytkownika wysokość dochodu w danym roku rozliczeniowym a następnie ma obliczyć wysokość podatku należnego który użytkownik ma zapłacić do Urzędu Skarbowego.
Osoby o dochodzie do 85 528 PLN powinny zapłacić podatek w wysokości 17% od wysokości dochodów minus 525 zł 12 gr .
Natomiast powyżej kwoty (85 528 PLN) podatek wynosi  14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Progi podatkowe oraz kwoty zaczerpnąłem z link.

Pomoc

Typy prymitywne

Operatory przypisania i arytmetyczne

Operatory relacyjne i logiczne

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.