Zadanie

Napisz program który obliczy podatek dochodowy dla osoby fizycznej. Aplikacja ma pobrać od użytkownika wysokość dochodu w danym roku rozliczeniowym a następnie ma obliczyć wysokość podatku należnego który użytkownik ma zapłacić do Urzędu Skarbowego.
Osoby o dochodzie do 85 528 PLN powinny zapłacić podatek w wysokości 17% od wysokości dochodów minus 525 zł 12 gr .
Natomiast powyżej kwoty (85 528 PLN) podatek wynosi  14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Progi podatkowe oraz kwoty zaczerpnąłem z link.

Pomoc

Typy prymitywne

Operatory przypisania i arytmetyczne

Operatory relacyjne i logiczne

Rozwiązanie

Musisz mieć aktywną subskrypcje żeby zobaczyć zawartość.