13 grudnia, 2020

Teraz zapoznamy sie z metodami statycznymi inaczej mówiąc metodami klasowymi. Poznamy jak je tworzyć oraz kiedy je używać. Zwrócę dodatkowo uwagę jakie mogą być podstawowe błędy podczas korzystania z metod statycznych.

Wiecej

30 listopada, 2020

Statyczność jest związana z prototypem obiektu czyli klasą. W Javie istnieje słowo kluczowe static które może być zastosowane do zmiennych, metod, bloków kodu oraz do klas. Jeśli zmienna jest statyczna oznacza to że należy do klasy a nie do instancji klasy. Zmienna statyczna jest częścią wspólną lub cechą ogólną w klasie. Takie zmienne są wczytywane

Wiecej

30 listopada, 2020

Bloki inicjalizacyjne są używane do inicjalizacji pól obiektu. Są uruchamiane za każdym razem kiedy obiekt jest tworzony. Inicjalizacja zmiennych czy też pól w obiekcie może być wykonana bezpośrednio (poprzez operator przypisania), ale w przypadku kiedy chcemy wykonać więcej operacji możemy użyć bloków inicjalizacyjnych.

Wiecej

29 listopada, 2020

Poznamy modyfikatory widoczności czy też bardziej poprawnie modyfikatory dostępu ang. access modifiers które definiują widoczność klas, konstruktorów, metod oraz pól w klasie. Wyróżniamy typy modyfikatorów: private – widoczność tylko w klasie, default – widoczność w pakiecie, protected – widoczność w pakiecie oraz w klasach dziedziczących, public – widoczność z każdego miejsca w kodzie.

Wiecej

19 listopada, 2020

W dzisiejszych czasach technologie cyfrowe coraz mocniej wkraczają w nasze życie oraz pojawiło się dużo nowych, czasem dziwnych profesji związanych z informatyką oraz programowaniem. Może podczas szukania ofert pracy natknąłeś się na oferty pracy typu: programista Java, programista c++, programista cnc, programista plc, programista baz danych itd. Wiec naturalnie nasunąć może się pytanie: kim jest

Wiecej